Civil Engineer

Vega Consultants AS
Civil Engineer

Arbeidsoppgaver

Fagingeniør/ prosjektingeniør i studiefase og gjennomføringsfase av PRO-prosjekter mot landanlegg:

Være disipliningeniør i tidligfasestudier

Være disiplinleder og/eller prosjekteringsleder i studier

Være pådriver i å utvikle optimale konsepter med tanke på kost og kvalitet

Utarbeide teknisk underlag for utsetting av oppdrag/innkjøp

Oppfølging av oppdrag/innkjøp etter kontraktsinngåelse

Bidra til leveransene i studierapporter

Sikre at systemer og utstyr er designet ihht. disiplinkrav i EPC og FC-kontrakter

Sikre omforening av tekniske løsninger med Selskapets basisorganisasjon (teknisk og drift)

Sikre at EPC- og FC-kontraktørs leveranser er ihht. gjeldende Selskapets “best practice”.

Assistere i EPC- og FC-kontraktørs forberedelser, verifikasjon og oppfølging av innkjøpspakker.

Sjekke at underleverandørdokumentasjon er ihht. Selskapets krav

Oppfølging av tekniske klarifikasjoner innen civil disiplin

Planlegge, utføre og følge opp verifikasjoner

Bidra til at endringer i prosjekt blir redusert til et minimum

Ønskede kvalifikasjoner

Mer enn 5 års erfaring med struktur, stål og betong, Bygninger, betong- og kai konstruksjoner, VVA – Undergrunnsystemer Mulighetsstudier, konsept- og FEED-studier, samt gjennomføringsprosjekt

Teknisk flerfaglig koordinering

Erfaring fra tilsvarende prosjekter

Selvgående innen SAP, NavisWorks, PIMS, Docmap, Procosys, STID, PDMS

God kjennskap til Selskapets tekniske kravspesifikasjoner og styrende dokumentasjon.

Språk: Norsk og Engelsk

Avsluttende tekst

For mer informasjon om stillingen og kunden kan du ringe Grethe Borg på telefon 905 21 929


REFNR

402528

STILLINGSTYPE

Heltid
Vikariat/engasjement

TILTREDELSE

14.06.2024

SØKNADSFRIST

asap

KONTAKTPERSON(ER)

Kjersti Jonker
97 70 44 46
kjersti.jonker@vegaconsultants.no