Dokumentkontroller

Introduksjon

Dokumentkontroller har det daglige ansvaret for å ivareta dokumentstyring og dokumentkontroll i prosjekter i en kvalitetsmessig forsvarlig stand, samt holde prosjektenes arkiver oppdaterte.

Ansvarsområder som dokumentkontroller:

 • Registrering og distribuering av teknisk dokumentasjon, internt og eksternt, revisjonshåndtering og kontroll av dokumentasjon. 
 • ivareta dokumentstyring og dokumentkontroll i prosjekter
 • bistå med veiledning, opplæring og støtte innenfor dokumenthåndtering
 • kvalitetssikring av all teknisk dokumentasjon
 • påse at overordnede krav/regelverk innenfor fagområdet etterleves
 • kontakt med kunde, rådgiver, leverandør og underleverandør for optimal dokumentbehandling
 • vedlikehold av samhandlingsrom / prosjekthotell
 • oppfølging av kundens styringsdokumentasjon og prosedyrer
 • generell prosjektstøtte gjennom prosjektfasen
 • ansvarlig for overlevering av endelig dokumentasjon til sluttkunde(r) 

 

Hovedoppgaver:

 • Sette seg inn i kontrakts bestemmelser og jobbe for et godt samarbeidsklima med kunder og underleverandører.
 • Påse at MDL blir opprettet og vedlikeholdt i prosjektene.
 • Bidra til definering av FDV dokumentasjon og sørge for overleveringen til sluttkunde.
 • Primær kontakt til kunder og leverandører mht. dokumentasjon i prosjekter.
 • Sikre at all dokumentasjon oppfyller kundenes krav og interne prosedyrer. 
 • Registrer inn- og utgående dokumenter i prosjekt Master Document Register. 

 

Kvalifikasjoner og kompetanser:

 • Erfaring med dokument kontroll, +5 år
 • Erfaring med dokument management system, som SharePoint, ProArc og Omega 365
 • Kjennskap til kvalitetssikring, ISO 9001 eller andre ledelsessystemer
 • Strukturert, proaktiv og kan gå i detaljer, samtidig med at du bevarer overblikket for flere prosjekter
 • Forstå grensesnittet mellom IT, informasjonssikkerhet, GDPR og dokumentkontroll
 • God til å kommunisere positivt med kunder, leverandører og kolleger 
 • God til engelsk i skrift og tale

 

 


REFNR

401997

STILLINGSTYPE

Heltid
Vikariat/engasjement

TILTREDELSE

09.10.2023

SØKNADSFRIST

Kandidater vil bli vurdert fortløpende

KONTAKTPERSON(ER)

Grethe Borg
90 52 19 29
grethe.borg@vegaconsultants.no
 
 

Vega Consultants AS har oppdrag av kort og lang varighet. Vi jobber i tillegg med faste stillinger for våre kunder. Her finner du en av jobbene vi leter etter gode kandidater til akkurat nå. Dersom den er av interesse for deg, håper vi du sender oss din søknad!

Vega Consultants AS provides recruitment services for both short- and long-term assignments. We also help our customers fill permanent positions. This is just one of the positions we are hiring for at the moment. If you think this position sounds interesting, then we hope to hear from you!