HMS- og kvalitetsrådgiver

Vega Consultants AS
HMS- og kvalitetsrådgiver

Vi er på jakt etter en konsulent som kan hjelpe en kunde av oss en periode innenfor HMS og kvalitetsarbeid. Hovedoppgavene vil være som beskrevet nedenfor, men andre oppgaver vil også kunne dukke opp. 

Opggaver: 

  • Vedlikeholde og oppgradere bedriftens styringssystem innenfor QHSE
  • Følge opp åpne aksjoner fra intern- og eksternrevisjoner
  • Følge opp forbedringsaksjoner fra gapanalyse ift. ISO 14001 og 45001
  • Foreta gapanalyse ift relevante lover og forskrifter, foreslå aksjoner og følge opp disse
  • Vurdere interne digitale systemer og foreslå forbedringer eller endringer, spesielt mht kvalitetsstyring og -måling i produskjon

Nødvendig kompetanse: 

  • God forståelse av ISO 9001 / 14001 / 45001
  • Kunnskap om lover og forskrifter relevante for tekniske bedrifter, inkludert EU-direktiver
  • Praktisk tilnærming (vi ønsker at alle endringer skal være av verdi for bedriften, ikke bare for revisor…)

Arbeidstid kan om nødvendig være deltid.
Det er ønskelig med arbeidssted på kontoret på Sola, men noe fjernarbeid går fint. 

Periode: 1 – 3 måneder, litt avhengig av hvor fort arbeidet går og hvor stor prosent konsulenten ønsker. 


REFNR

401626

STILLINGSTYPE

Heltid
Vikariat/engasjement

TILTREDELSE

SØKNADSFRIST

Kandidater vil bli vurdert fortløpende

KONTAKTPERSON(ER)

Grethe Borg
90 52 19 29
grethe.borg@vegaconsultants.no