HR Coordinator

Vega Consultants AS
HR Coordinator

Introduksjon

På vegne av kunden vår, søker vi en HR/People koordinator som vil lede rekruttering og utvikling av lærlinger. Her vil du ha ansvar for å koordinere lærlingprogrammet, delta i rekrutteringsaktiviteter, og samarbeide med lokale skoler for å sikre en vellykket praksisperiode. HR/People koordinatoren vil også jobbe tett med People Business Partner for å gi løpende støtte til lærlinger gjennom hele deres 2-årige lærlingperiode.

Hovedansvarsområder

Rekruttering og onboarding av lærlinger:

 • Planlegge og gjennomføre onboarding av lærlinger, sikre tilpasning til organisatoriske behov.
 • Delta på rekrutteringsmesser og andre arrangementer for å tiltrekke potensielle lærlinger.
 • Legge ut lærlingroller på relevante nettsider og sosiale medier.
 • Screene, intervjue, foreta referansesjekk, og velge egnede lærlingkandidater.
 • Utarbeide jobbtilbud til utvalgte lærlinger.
 • Koordinere onboardingprosessen for nye lærlinger for å sikre en smidig introduksjon til organisasjonen.

Samarbeide med skoler og fasilitere en god praksisperiode:

 • Samarbeide med og fremme lærlingprogrammet i lokale skoler for å etablere og opprettholde positive relasjoner.
 • Tilrettelegge praksisperioder for studentene, og sikre en verdifull læringsopplevelse.
 • Fungere som et bindeledd mellom organisasjonen og utdanningsinstitusjoner.

Løpende HR-støtte og oppfølging:

 • Samarbeide med People Business Partner for å følge opp lærlinger gjennom deres 2-årige læretid.
 • Håndtere ad hoc-forespørsler fra ledere og ansatte
 • Støtte den overordnede rekrutteringsprosessen, inkludert utarbeidelse av stillingsbeskrivelser, legge ut stillinger, planlegging av intervjuer, søkeradministrasjon, jobbtilbud og smidig onboardingprosess
 • Opprette og vedlikeholde nøyaktige informasjon om ansatte, i samsvar med relevante forskrifter.
 • Registrere permisjoner og oppmøte (sykefravær, overtid, feriesaldo)
 • Bistå med koordinering av exit-prosesser, inkludert exit-intervjuer.
 • Støtte People Business Partner med administrative forespørsler
 • Arbeide tett med HR-teamet for å kontinuerlig forbedre tjenestene.
 • Delta i eller lede ad hoc-prosjekter basert på forretningskrav.

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker deg som har: 

 • Bachelorgrad i Human Resources, Business Administration, eller relatert felt.
 • Gode organisasjonsferdigher
 • Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige evner.
 • Kjennskap til rekrutteringsprosesser, arbeidslover, gjerne også bestemmelser om lærlinger.
 • Kjennskap til HR-systemer og programvarer.
 • Flytende norsk og gode engelsk kompetanser.

Dette er et engasjement på minimum et års varighet, og kunden vår ønsker snarlig oppstart. Som konsulent i Vega Consultants, får du konkurransedyktige betingelser og god oppfølgning gjennom hele oppdraget ditt. 

Vi vurderer kandidater etterhvert som vi mottar søknader, så ikke vent med å søke!


REFNR

402202

STILLINGSTYPE

Heltid
Vikariat/engasjement

TILTREDELSE

SØKNADSFRIST

Kandidater vil bli vurdert fortløpende

KONTAKTPERSON(ER)

Grethe Borg
90 52 19 29
grethe.borg@vegaconsultants.no