Kontroller

Vega Consultants AS
Kontroller

Hovedoppgave og ansvarsområder innebærer, men er ikke begrenset til:

 • Erfaren bruker i økonomisystemet inkl. vedlikehold iht. endringer/regelverk
 • Alltid være oppdatert omkring gjeldende regler innenfor moms, regnskap mv.
 • Ansvarlig for oppfølgning på politikk for kreditnotaer i avdelingene
 • Kontroll av kunder i henhold til kredittpolitikk
 • Hovedansvarlig for fakturering av alle kunder
 • Ansvarlig for oppfølgning og purring av kunder
 • Ansvarlig for avstemning av saldoliste kunder mot Finans
 • Utarbeide forslag til hensettelse til tap på kunder
 • Input til likviditetsbudsjett i form av forventede innbetalinger i de kommende måneder
 • Avstemning av prosjektrapporter til finans ved hver månedsavslutning for relevante avdelinger
 • Omkostningskontroll for alle prosjekter i avdeling Rogaland
 • Avstemning av øvrige gjeldsposter / periodeavgrensningsposter ved hver månedsavslutning og sikre at alle poster er bokført på riktig avdeling og prosjekt for relevante avdelinger
 • Beregning og bokføring av periodiseringer
 • Beregning og bokføring av fordeling av inntekter og omkostninger (intern overføringer)
 • Avstemninger i forbindelse med månedsavslutning samt bistå med regnskapsutarbeidelse
 • Ansvarlig for utarbeidelse av prosjektregnskaper for avdeling Rogaland samt månedsmøte med prosjektansvarlig
 • Delta i prognose- og budsjettutarbeidelse
 • Sparring for Adm. direktør, avdelingsledere, økonomisjef, prosjektledere, Rotasjon og Lønn
 • Utarbeidelse av statistikker til Statistisk sentralbyrå

Kvalifikasjoner

 • Regnskapsutdanning og minst 5 års relevant erfaring med regnskap
 • Engelsk
 • Visma.net og Excel

Oppdragslengde

 • 6-12 måneder – med mulighet for fast stilling

Stillingen rapporterer til økonomisjef/CEO. 


REFNR

401418

STILLINGSTYPE

Heltid
Vikariat/engasjement

TILTREDELSE

SØKNADSFRIST

Kandidater vil bli vurdert fortløpende

KONTAKTPERSON(ER)

Grethe Borg
90 52 19 29
grethe.borg@vegaconsultants.no