Metode Ingeniør

Vega Consultants AS
Metode Ingeniør

På vegne av vår kunde, søker vi en metode ingeniør med erfaring fra olje og gass bransjen. 

Som metode ingeniør, vil du: 

 • Delta aktivt i alle faser av engineerings-prosessen for å ivareta riktige sekvenser i prefab og installasjon.
 • Spille en sentral kommunikasjons rolle mellom engineering og konstruksjon for å sikre design filosofien er byggbar for konstruksjon
 • Ha god forståelse for konstruksjons krav og bruke det som grunnlag for å sette standarden for metodeleveranser.

Du vil ha følgende oppgaver og ansvarsområder:

 • Bidra til å sette installasjonssekvenser og metoder i detaljerte sekvenser og ansvarsområde
 • Gi innspill til Level 4 plan for flerfaglige bygge sekvenser
 • Organisere og samarbeide i metode/konstruksjon
 • Koordinere med alle disipliner for å sikre en multidisiplin dekning av omfang
 • Koordinere med løfteberegningsingeniør
 • Sørge for at spesialverktøy og løfteutstyr for kritiske aktiviteter er identifisert
 • Utføre eller gi innspill til ad-hoc ingeniørgjennomganger/studier
 • Sørge for at HMS og kvalitetskrav identifiseres og beskrives innenfor ansvarsområde

For å lykkes i denne rollen, ser vi for oss at du har følgende kompetanser og erfaring:

 • God forståelse av konstruksjonskrav
 • Evne til å arbeide systematisk og til å kommunisere og samarbeide med andre involverte parter for å sørge for en sikker og effektiv prosjektgjennomføring
 • Viser initiativ og vilje til å lære og kontinuerlig forbedre ytelsen
 • Kunne jobbe effektivt i små til store tverrfaglige team, og dele og overføre kunnskap i team
 • Styrer effektivt endring av arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø
 • Kunne arbeide med verktøyene 3D, 3DE og 2D

Dette oppdraget er basert i Stavanger, og kunden vår ønsker at den rette kandidaten begynner så fort som mulig. Oppdraget har 1 års varighet og gode muligheter for forlengelse. 

Dersom dette virker som det neste steget i din karriere som metode ingeniør, så håper vi at du vil sende oss søknaden din. 

Kandidater vil bli vurdert fortløpende. 


REFNR

401588

STILLINGSTYPE

Heltid
Vikariat/engasjement

TILTREDELSE

SØKNADSFRIST

Kandidater vil bli vurdert fortløpende

KONTAKTPERSON(ER)

Grethe Borg
90 52 19 29
grethe.borg@vegaconsultants.no