Metode Ingeniør

Vega Consultants AS
Metode Ingeniør

Som metode ingeniør, vil du: 

• Delta aktivt i alle faser av engineerings-prosessen for å ivareta riktige sekvenser i prefab og installasjon.

• Spille en sentral kommunikasjons rolle mellom engineering og konstruksjon for å sikre design filosofien er byggbar for konstruksjon

• Ha god forståelse for konstruksjons krav og bruke det som grunnlag for å sette standarden for metodeleveranser.

Du vil ha følgende oppgaver og ansvarsområder:

• Bidra til å sette installasjonssekvenser og metoder i detaljerte sekvenser og ansvarsområde

• Gi innspill til Level 4 plan for flerfaglige bygge sekvenser

• Organisere og samarbeide i metode/konstruksjon

• Koordinere med alle disipliner for å sikre en multidisiplin dekning av omfang

• Koordinere med løfteberegningsingeniør

• Sørge for at spesialverktøy og løfteutstyr for kritiske aktiviteter er identifisert

• Utføre eller gi innspill til ad-hoc ingeniørgjennomganger/studier

• Sørge for at HMS og kvalitetskrav identifiseres og beskrives innenfor ansvarsområde

For å lykkes i denne rollen, ser vi for oss at du har følgende kompetanser og erfaring:

• God forståelse av konstruksjonskrav

• Evne til å arbeide systematisk og til å kommunisere og samarbeide med andre involverte parter for å sørge for en sikker og effektiv prosjektgjennomføring

• Viser initiativ og vilje til å lære og kontinuerlig forbedre ytelsen

• Kunne jobbe effektivt i små til store tverrfaglige team, og dele og overføre kunnskap i team

• Styrer effektivt endring av arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø

• Kunne arbeide med verktøyene 3D, 3DE og 2D

Dette er et 1-årig oppdrag basert i Stavanger, og kunden vår ønsker snarlig oppstart.

Som konsulent i Vega Consultants får du konkurransedyktige vilkår og betingelser og jevn oppfølgning gjennom ditt oppdragsforløp.

Høres dette ut som noe for deg?

Kandidater vil bli vurdert fortløpende, så ikke nøl med å sende oss CVen din. 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Krister på telefon 411 33 729.


REFNR

401919

STILLINGSTYPE

Heltid
Vikariat/engasjement

TILTREDELSE

04.09.2023

SØKNADSFRIST

Kandidater vil bli vurdert fortløpende

KONTAKTPERSON(ER)

Grethe Borg
90 52 19 29
grethe.borg@vegaconsultants.no