Miljøingeniør

Vega Consultants AS
Miljøingeniør

Arbeidsoppgaver

Være pådriver for forbedring innen ytre miljø og en bærekraftig utvikling
Være oppdatert på myndighetskrav, interne krav og relevante standarder som omhandler ytre miljø
Bistå driftslinjen ved anlegget i oppfølging av gjeldende tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
Utarbeide søknader og rapportere miljødata til aktuelle myndigheter
Være oppdatert på driftsbetingelser og bidra for mer miljø- og energieffektiv drift, samt jobbe med ambisiøse klimamål for anlegget
Støtte og rådgi driften med miljø- og risikovurderinger
Bidra til oversikt over risikobilde ytre miljø, og være pådriver for at miljørisiko håndteres som del av integrert risikostyring
Lage arbeidsbeskrivelse for miljøovervåking og påse at den blir gjennomført iht. til planen.
Miljøovervåkningsprogrammet for anlegget omfatter blant annet verifikasjonsmålinger av utslipp til luft.
Ta vare på biologisk mangfold på og rundt Melkøya
Delta i dedikerte forbedringsprosjekter relatert til ytre miljø
Delta i verifikasjoner og oppfølgingsaktiviteter relatert til ytre miljø

Arbeidstid

Ingen rotasjon – arbeidstid 0800 – 1600 – Arbeidsted Hammerfest
Pendling dekkes

Ønskede kvalifikasjoner

Det søkes primært etter kandidater med utdanning på mastergradsnivå eller høyere.
Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.
Kandidater med kompetanse og erfaringe innen oppfølging av utslipp til luft, inkludert EUs klimakvotesystem (EU ETS) er av spesiell interesse.
Må kunne beherske norsk språk (flytende muntlig og skriftlig).

Avsluttende tekst

For mer informasjon kan du kontakte Grethe Borg på 905 21 929


REFNR

402502

STILLINGSTYPE

Heltid
Vikariat/engasjement

TILTREDELSE

04.06.2024

SØKNADSFRIST

asap

KONTAKTPERSON(ER)

Kjersti Jonker
97 70 44 46
kjersti.jonker@vegaconsultants.no