Prosjektingeniør

Vega Consultants AS
Prosjektingeniør

Arbeidsoppgaver

Ansvarlig for tekniske leveranser innen fagområdet, samt tildelte prosjektoppgaver i prosjektet.
Sikre at selskapets krav er forstått av leverandør og implementert i design
Gi input til og kvalitetssikre prosjektplaner
Behandle og anbefale endringsforslag
Bidra i anskaffelser og anbudsevalueringer
Bidra i etablering av Oppdragsavtale
Styre risiko og HMS i design

Arbeidstid

0800 – 1600 arbeidsted: Vestland – Kollsnes

Ønskede kvalifikasjoner

Bachelor/master innen fagområdet
Erfaring med tekniske krav og internasjonale standarder
Gode kommunikasjonsevner i engelsk og skandinavisk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Er resultatorientert og proaktiv
Lagspiller med evne til å jobbe i et multidisiplint miljø
Dedikert, ansvarlig og motivert.
Er god til å organisere eget arbeid.
Evner å bidra til et sikkert og godt arbeidsmilj

Avsluttende tekst

For mer informasjon kan du ringe Grethe Borg 905 21 929


REFNR

402395

STILLINGSTYPE

Heltid
Vikariat/engasjement

TILTREDELSE

27.05.2024

SØKNADSFRIST

ASAP

KONTAKTPERSON(ER)

Kjersti Jonker
97 70 44 46
kjersti.jonker@vegaconsultants.no