Senior Instrument Engineer

Vega Consultants AS
Senior Instrument Engineer
Nes Fircroft Fircroft (AkerBP, Aibel )

Innledning

Til ett av våre asset så søker vi Senior Instrument Engineer til å bistå med Prosjektportefølje Modifikasjoner. Vedkommende vil inngå i en større team

Arbeidsoppgaver

Følge opp modifikasjonsprosjektene fra bestilling til det er overlevert, for å avlaste asset, sikre en tettere dialog og samhandling med modifikasjonsalliansen.
Sikre at prosjektene leveres til rett kvalitet ihht normer og krav
Bistå prosjektene i avvikshåndtering der normer og krav ikke er mulig eller formålstjenlig
Påse at prosjektene leveres i tråd med våre strategier innen digitalisering, remote first og nye måter å jobbe på
Sikre tett dialog med asset engineering.
Delta på FAT, dokumentasjons gjennomgang og forskjellige “reviews”
Sikre at på-se rolle er ivaretatt, kvalitetskontroll
Samarbeide med portefølje ledere for å se på mulighet for å effektivisere gjennomføring av prosjekter til kampanjer.
Støtte asset og prosjektene ved behov, task force, simplified mods, input til studier o.l

Ønskede kvalifikasjoner

Relevant Bachelor / Master
Erfaring fra lignende stilling.

Vi tilbyr

3 års oppdrag

Avsluttende tekst

For mer informasjon om stillingen kan du ringe Grethe Borg på 905 21 929


REFNR

402446

STILLINGSTYPE

Heltid
Vikariat/engasjement

TILTREDELSE

31.05.2024

SØKNADSFRIST

Kandidater vil bli vurdert fortlpende

KONTAKTPERSON(ER)

Grethe Borg
90 52 19 29
grethe.borg@vegaconsultants.no