Senior Mechanical Engineer

Vega Consultants AS
Senior Mechanical Engineer

Denne stillingen skal følge opp modifikasjoner på vegne av Feltets asset fra pre-DG0 til DG4 samt Mods Task Force for å sikre at prosjektene gjennomføres og leveres med fokus på kvalitet og sikkerhet. 

Oppgaver: 

 • Følge opp modifikasjonsprosjektene fra bestilling til det er overlevert, for å avlaste asset, sikre en tettere dialog og samhandling med modifikasjonsalliansen. 
 • Sikre at prosjektene leveres til rett kvalitet ihht normer og krav 
 • Bistå prosjektene i avvikshåndtering der normer og krav ikke er mulig eller formålstjenlig
 • Påse at prosjektene leveres i tråd med våre strategier innen digitalisering, remote first og nye måter å jobbe på
 • Sikre tett dialog med asset engineering. 
 • Delta på FAT, dokumentasjons gjennomgang og forskjellige «reviews»
 • Sikre at på-se rolle er ivaretatt, kvalitetskontroll
 • Samarbeide med portefølje ledere for å se på mulighet for å effektivisere gjennomføring av prosjekter til kampanjer.
 • Støtte asset og prosjektene ved behov, task force, simplified mods, input til studier o.l

Kvalifikasjoner:

 • Søke nye løsninger og nye måter å jobbe på 
 • Selvgående, gode samarbeidsevner, proaktiv, samhandling
 • Du liker å jobbe i team og kommuniserer godt og effektivt. 
 • Minimum 5-10 års erfaring innen mekanisk engineering.
 • Erfaring fra drift /vedlikehold onshore/offshore er ønskelig
 • Ambassadør for Selskapets drift – være en rollemodell
 • Må kunne beherske engelsk-skriftlig og muntlig

Kontraktsperiode: 12.08.2024 (Etter avtale) – 30.04.2027

Lokasjon: Stavanger

Ved ytterligere spørsmål om rollen ikke nøl med å ta kontakt, Kjersti Jonker, +47 97704446, kjersti.jonker@vegaconsultants.no 


REFNR

STILLINGSTYPE

Heltid
Vikariat/engasjement

TILTREDELSE

07.06.2024

SØKNADSFRIST

KONTAKTPERSON(ER)