Strategisk Innkjøper

Vega Consultants AS
Strategisk Innkjøper

Innledning

På vegne av kunden vår, søker vi en erfaren innkjøper fra olje og gass som ønsker å videreutvikle kompetansene sine og jobbe strategisk. 

Som Strategisk Innkjøper, spiller du en nøkkelrolle i den strategiske anskaffelsesprosessen, å etablere partnerskap, evaluere tilbud, gjennomføre forhandlinger og administrere samarbeidsavtaler.

Dine ansvarsområder vil omfatte følgende:

  • Delta i strategiske anskaffelsesaktiviteter, bidra til utvikling og implementering av effektive anskaffelsesstrategier.
  • Etablere og opprettholde kontakter med potensielle partnere og leverandører for å bygge en sterk og pålitelig forsyningskjede.
  • Utarbeide omfattende tilbudsforespørsler, inkludert tekniske og kommersielle spesifikasjoner, for anskaffelsesprosesser.
  • Vurdere tilbud mottatt fra leverandører opp mot forhåndsdefinerte kriterier og komme med informerte anbefalinger.
  • Gjennomføre forhandlinger med leverandører for å oppnå gunstige vilkår, inkludert priser, leveringsplaner og kontraktsmessige vilkår.
  • Vedlikeholde eksisterende samarbeidsavtaler og rammeavtaler, sikre overholdelse og identifisere muligheter for forbedringer.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Bachelor- eller mastergrad i økonomi, tekniske studier eller en kombinasjon av disse.
  • 5-10 års erfaring med innkjøp innen olje- og gassindustrien.
  • Kunnskap om “Norwegian Total Contract” og “Norwegian Conditions for Purchase 2016”.
  • Erfaring i å jobbe med relevante IT-systemer og verktøy, som ERP-systemer

Dette er et oppdrag basert i Stavanger, med minst 1 års varighet. Kunden vår opplever økt aktivitet, så det er gode muligheter for forlengelse utover dette. 

Som konsulent for Vega Konsulenter får du konkurransedyktig vilkår, og god oppfølging og støtte fra rådgiveren din gjennom hele oppdragsforløpet.

Hvis dette høres ut som stillingen for deg, gleder vi oss til å motta CVen din. 

Kandidater vil bli vurdert fortløpende. 


REFNR

401602

STILLINGSTYPE

Heltid
Vikariat/engasjement

TILTREDELSE

01.02.2024

SØKNADSFRIST

Kandidater vil bli vurdert fortløpende

KONTAKTPERSON(ER)

Krister Karlsen Dahlberg
krister.karlsen@vegaconsultants.no