Timekontroller

Vega Consultants AS
Timekontroller

Vi søker en timeskriver/timekeeper for et oppdrag hos en av våre kunder

Om stillingen:

 • Første offshore rotasjon blir i starten av august, noe opplæring må til i juli.
 • 14/14 rotasjon 
 • Forventet varighet 2-3 mnd
 • Skal bo på flotell og ha kontor i prosjektlandskapet om bord på flotellet.
 • Timeskriving i Icore og Excel for opptil 80 operatører innen ISO fagene (herav kanskje 10 på nattskift)
 • Fange opp endringer i rotasjon (pga endret behov, endring i flighter, endring av skift etc)
 • Utskrift av timeliste som operatør får med hjem ved demob.
 • Rapportering til plan på jobbkortnivå (ut fra info i timefil)
 • Kommunikasjon med plan/MC ifht jobbpakke register og progress rapportering
 • Mottak av personell på flighter, gi info om møtested med formann
 • Serviceinnstilling er nødvendig i samarbeid med formenn, ledelse, operatører og landorganisasjon.

Viktige kvalifikasjoner:

 • Excel kompetanse (et absolutt krav)
 • Kjennskap til offshore rotasjoner/timeføring (enten via lønnsarbeid eller betalingssertifikat eller fakturering)
 • Evne til å kommunisere med mange typer personligheter / Serviceinnstilling
 • (Offshore GSK foretrukket)

Har du spørsmål om stillingen? Kontakt Kim Olav Svines på telefon 48 21 82 03, eller på e-post kim.olav.svines@vegaconsultants.no


REFNR

402529

STILLINGSTYPE

Heltid
Vikariat/engasjement

TILTREDELSE

28.06.2024

SØKNADSFRIST

KONTAKTPERSON(ER)

Grethe Borg
90 52 19 29
grethe.borg@vegaconsultants.no