Våre ansatte

Over 30 års erfaring innen rekruttering, midlertidig bemanning og konsulent-tjenester

“Rett person på rett plass”

Grethe Borg

Daglig leder/partner

Grethe begynte i bemanningsbransjen i 1987. Hun har jobbet med rekruttering og bemanning av midlertidige og faste stillinger innen følgende: IT, regnskap, finans, økonomi, ingeniørstillinger, HR, administrasjon, innkjøp, logistikk, salg og KAM posisjoner.

I tillegg har hun også jobbet i riggselskap med oppbemanning av rigger i Norge og internasjonalt.

Grethe har erfaring med drift, fra egne selskap og som daglig leder. Hun har jobbet som eiendomsforvalter og teknisk leverandør til nybygg og ombygginger/renovasjoner.

Hun er utdannet er innen personal og organisasjon og har hatt flere stillinger som HR Advisor og KAM for store internasjonale selskap.

Grethe bruker sitt nettverk til søk etter de beste kandidatene. Hun har kreative løsninger, noe kundene setter stor pris på. Hun er sparring partner og leverandør – en vinn, vinn situasjon for begge parter.

I flere stillinger har hun hatt ansvaret for innleie av personell – så hun kjenner andre siden av bordet godt.

tlf: 905 21 929

“Kvalitet i prosessen gir tillit”

Kjersti Jonker

Senior Rådgiver

Kjersti har med seg fire års erfaring som rekrutteringsrådgiver for store rammeavtalekunder innen olje- og energisektoren. Hun har en bachelor i Petroleumsgeologi fra Universitetet i Stavanger, noe som har gitt et godt grunnlag i hennes arbeid innen teknisk rekruttering. Fokus på kompetanse i kombinasjon med interesse for mennesker er grunnlaget i hennes arbeid.

tlf: 977 04 446

“Disiplin = Frihet 
Friheten til å være kreativ, løse nye utfordringer og utvikle seg”

Krister Karlsen

Rådgiver

Krister er utdannet med master i psykologi og har i tillegg en bakgrunn som elektriker med tilleggsutdanning som ingeniør innen fornybar energi. Han sitter med vitenskapelig erfaring innen blant annet kognitiv nevrovitenskap og undervisningsstillinger innen psykologi og elkraft. Den tekniske bakgrunnen hans innen elektro og fornybar energi i sammenheng med psykologi gir godt grunnlag til å forstå både kundens ønsker og den ansattes behov. En helsefremmende arbeidsplass som ivaretar de ansatte har en tendens til å bedre arbeidslyst, spre motivasjon blant ansatte og skape et driv for at teamet sammen skal nå organisasjonens mål.

tlf: 411 33 729

«Omtenksom og personlig rådgivning er det som gjør forskjellen»

Leah Jespersen

Rådgiver

Leah er utdannet med master i Human Resource Management ved The Open University, med bakgrunn i Londons forlagsbransje. Hennes internasjonale bakgrunn har gitt henne muligheten til å jobbe med en rekke mennesker, samt erfaring i å sette seg inn i andres ønsker og behov. Leah verdsetter samarbeid, empati og hjelpsomhet, og hun trives best når hun får jobbe med mennesker og hjelpe de i arbeidslivet.

tlf: 413 32 939

“Gode folk, som vet å bruke engasjement, mot og omtanke i lag, gir gode resultater.”

Erik Hammer

CEO/styreleder

Erik er CEO i Sirius Group AS, Vega Consultants morselskap, og er utdannet siviløkonom (Cand. Merc.). Han har bakgrunn fra ledende posisjoner i konsulent- og engineering selskap, og har lang erfaring fra flere bransjer knyttet til oljeservice, rederi og industriselskaper – lokalt og internasjonalt. Erik jobber aktivt inn i ulike selskap med daglig drift, og har lang erfaring som gründer av flere selskap. I tillegg har han verv i flere styrer og organisasjoner.

tlf: 413 35 042