innkjøper

Hva er forskjellen på
rekruttering og bemanning?

Rekruttering involverer å finne en person skal bli fast ansatt i din bedrift. Dere blir da arbeidsgiver for kandidaten og har ansvaret dette innebærer.

Ved bemanning blir kandidaten ansatt hos oss mens de utfører jobben i din bedrift. Vi blir da arbeidsgiveren. Du forteller oss hva du trenger, og vi presenterer flere kvalifiserte kandidater som du kan intervjue. Vi ansetter, og du betaler ut ifra godkjent timeliste.

Vi finner din
neste ansatt!

Enten du har behov for en fast ansatt (rekruttering) eller en midlertidig konsulent (bemanning), vet vi hvordan vi finner dem.

Vega Consultants er spesialister på både rekruttering og bemanning, samt følger deg steg-for-steg i prosessen fra du finner ut at du trenger folk, til din nye ansatt har akseptert stillingen.

Hva vi tilbyr

Rekruttering

Ledige stillinger

Midlertidige stillinger

Rekruttering til styreverv

Management for hire

Tester / profilanalyser

Se vår liste over bransjer og fagområder ved å
åpne/lukke feltene under.

Bransjer

Olje og gass
Fornybar energi
Havbruk
Bygg og anlegg
Bank, finans og forsikring
ITC
Maritim
Engineering og teknologi
Eiendom

 

Fagområder

Prosjektledelse

Dokumentkontroll

Kontor og administrasjon

Økonomi og regnskap

Subsea

Control systems

Material og struktur

Automasjon og telecom

Elektro og instrument

Piping

HSEQ

Innkjøp (package/bulk)

 

Vår prosess

Stillingsannonse: Vi hjelper deg å lage en stillingsannonse og legger den ut på vår egen nettside, sosiale medier kanaler og Finn.no.

Søkere: Vi håndterer søknader fortløpende og gjør første screening for deg. Her kan du velge hvor involvert du vil være; om du vil se alle søkere, eller kun de vi mener er relevante.

Intervju: Vi gjør førstegangsintervjuet alene eller i samarbeid med deg for å finne ut om kandidaten er kvalifisert for jobben, og om de passer godt inn i bedriften din. Annengangsintervju gjøres ute med deg så du får truffet alle personlig.

Personlighetstest: Vi er sertifisert i to ulike personlighetstester: CUTE og NEO (også kjent som «Big 5»). Dersom du ønsker å dykke ned i kandidatenes personlighet eller teste for visse egenskaper, er dette en fin løsning. Her lager vi testen og sender til kandidaten, og diskuterer resultatene med deg og kandidaten. 

Referansesjekk: Vi tar grundig referansesjekk etter intervju, så du kan føle deg trygg når du velger din neste ansatt.

Vi er opptatt av at alle kandidater får oppfølgning og tilbakemelding på søknadene deres. Vi representerer din bedrift og vil at alle kandidater skal få en god opplevelse med dere.

Bransjer

Olje og gass

Fornybar energi

Havbruk

Bygg og anlegg

Bank, finans og forsikring

ITC

Maritim

Engineering og teknologi

Fagområder

Prosjektledelse

Dokumentkontroll

Kontor og administrator

Økonomi og regnskap

Subsea

Control systems

Material og struktur

Automasjon og telecom

Elektro og instrument

Piping

HSEQ

Innkjøp (package/bulk)