Have you just been called in for a job interview, but are wondering how to make the most out of it and impress the interviewer? Here are our tips to help you keep calm and make a good impression.


Firstly, find out how to get there.

If the interview is in person, then it may be a good idea to check how to get there in advance. The worst first impression is to show up late to an interview! Check if there is public transport, or available parking if you are arriving by car, and check how long it takes to get there (allowing for traffic!). 

Research the company you’re interviewing with.

Have a look at the company’s website and check out their latest news, projects they are working on, etc. Interviewees are often asked if they know of the company, and this is an easy way to show that you have done your homework. 

Do you know anyone at the company who can put in a good word for you?

Check LinkedIn or the company website to see if you know anyone already employed there who can speak in your favour.

Find the perfect outfit.

It’s best to not show up too overdressed, or in a suit if the office dresscode in jeans and T-shirts. If you don’t know what the office dresscode is, then try to pick something as neutral as possible – something that won’t steal away focus from you as a candidate. 

Be polite!

Thank the interviewer for their time and the meeting when the interview comes to an end. 

Don’t be afraid to come across as enthusiastic.

If you want the job – tell them! Your enthusiasm could be what tips the scales in your favour. 

Ask about what the process will be going forward.

You are allowed ask what the process will be going forward, as well as when they can expect to have reached a decision regarding the chosen candidate. Also ask if the interviewer needs anything else from you. This may be transcripts, certificates, references, etc. 

Remember: no interview is wasted.

Even if you are unseccessful this time around, all interviews are great practice for when you eventually land your next job. 


We wish you the best of luck in your job search. Click here for more tips and resources for jobseekers.

Er du i prosess om ny jobb og har blitt innkalt til intervju? Her er intervju tips som hjelper deg å beholde roen og imponere intervjueren.


Vet du hvordan du kommer deg der?

Hvis intervjuet er i person, er det lurt å sjekke på forhånd hvordan du kommer deg der. Det verste førsteinntrykket er å komme for sent til intervju! Sjekk om det går det buss eller om det er parkering, og hvor lang tid tar det å komme seg dit.

Kan du litt om firmaet?

Gå inn på nettsiden deres og sjekk ut nyheter, prosjekt de jobber med osv. En blir ofte spurt om en kjenner til selskapet og dette er en lavterskel måte å vise at du har gjort hjemmeleksene dine.

Kjenner du noen i dette selskapet som vil gi deg god omtale?

Sjekk LinkedIn eller selskapets hjemmeside for eksempel for å finne ut dette.

«Hva skal jeg ha på meg?»

En vil gjerne ikke komme overpyntet eller i dress hvis kleskoden er jeans og t-skjorter. Hvis du ikke vet hva kontor-stilen er, så legg deg så nøytralt som mulig. Så tar det i hvert fall ikke vekk fokuset ditt.

Vær høflig!

Takk for en hyggelig prat og tiden deres når intervjuet er slutt.

Ikke vær redd for å virke ivrig.

Hvis du vil du ha denne jobben – si det til dem! Det kan være det som tipper skålen i din favør.

Spør om hva prosessen blir videre.

Det er helt innafor å spørre om dette, samt når de regner med å være i mål med ansettelsen. Spør også om de trenger noe mer fra deg (vitnemål, attester, referanser osv.).

Husk: God trening er det uansett.

Husk at selv om du ikke får jobben, er det god møtetrening til jobben du senere vil lande.


Vi ønsker deg lykke til med jobbsøkingen og prosessen videre. Les andre innlegg for flere tips og råd til arbeidssøkere.