Bemanning

Du sier hva du trenger og hvor lenge – og vi ordner kandidaten

Vi leverer vikarer og konsulenter til midlertidige stillinger innenfor følgende områder:

=

Regnskap, økonomi og finans

=

Ingeniører

=

Innkjøp, kontrakt og logistikk

=

Dokumentkontroll og LCI

=

Administrativt personell

=

HR -rådgivning, -ledelse og -spesialister

=

Personal- og kurs-koordinatorer

=

Markedsføring og Salg

=

IT, utvikling og support

Har bedriften din et prosjekt som trenger ekstra bemanning, eller skal noen i permisjon? Da kan det være lurt å utforske muligheter for innleie.

Forskjellen mellom rekruttering og bemanning, er at ved bemanning blir kandidaten ansatt hos oss mens de utfører jobben i din bedrift.

Du forteller oss hva du trenger, og vi presenterer flere kvalifiserte kandidater som du kan intervjue. Vi ansetter, og du betaler ut ifra godkjent timeliste.

Vår prosess

  1. Stillingsannonse: Vi hjelper deg å lage en stillingsannonse og legger den ut på vår egen nettside, sosiale medier kanaler og Finn.no.
  2. Søkere: Vi håndterer søknader fortløpende og gjør første screening for deg. Her kan du velge hvor involvert du vil være; om du vil se alle søkere, eller kun de vi mener er relevante.
  3. Intervju: Vi gjør førstegangsintervjuet alene eller i samarbeid med deg for å finne ut om kandidaten er kvalifisert for jobben, og om de passer godt inn i bedriften din. Annengangsintervju gjøres ute med deg så du får truffet alle personlig.
  4. Personlighetstest. Vi er sertifisert i to ulike personlighetstester: CUTE og NEO (også kjent som «Big 5»). Dersom du ønsker å dykke ned i kandidatenes personlighet eller teste for visse egenskaper, er dette en fin løsning. Her lager vi testen og sender til kandidaten, og diskuterer resultatene med deg og kandidaten. Les mer her.

  5. Referansesjekk. Vi tar grundig referansesjekk etter intervju, så du kan føle deg trygg når du velger din neste ansatt.

Vi er opptatt av at alle kandidater får oppfølgning og tilbakemelding på søknadene deres. Vi representerer din bedrift og vil at alle kandidater skal få en god opplevelse med dere.