Midlertidige stillinger

Bemanning til midlertidige stillinger i Stavanger og omegn.

Vi leverer vikarer og konsulenter til midlertidige stillinger innenfor følgende områder:

=

Regnskap, økonomi og finans

=

Ingeniør

=

Innkjøp, kontrakt og logistikk

=

Dokumentkontroll og LCI

=

Administrativt personell

=

HR -administrasjon, -ledelse og -spesialister

=

Personal- og kurs-koordinatorer

=

Markedsføring og Salg

=

IT, utvikling og support

Du sier hva du trenger og hvor lenge – og vi ordner kandidaten.

Dersom dere har en krevende periode, kan det være lurt å oppbemanne for en kort periode. Vi stiller med vikarer i fødselspermisjoner, studiepermisjoner og lignende.

Vi presenterer flere kvalifiserte kandidater som du kan intervjue med tanke på en midlertidig jobb hos deg. Vi ansetter og du betaler utifra godkjent timeliste.

w

Prat med en av våre rådgivere

Kontakt en av våre rådgivere for mer informasjon.