Tester / Profil analyse

Vi er sertifisert i personlighetstestene Aon Assessment (også kjent som CUTE) og NEO (også kjent som”Big 5″).

Kjersti Jonker

Aon Assessment (tidligere CUT-E)

Ved hjelp av testene fra Aon Assessment kan man måle evne og ferdigheter, samt å gjennomføre personlighets og motivasjonskartlegging. Det er mulig å bruke disse to kategoriene tester hver for seg eller å kombinere de, alt etter hva som er hensiktsmessig for prosessen.

Aon Assessment Evne og ferdighetstester er tester som måler resonnering, spesifikke evner eller ferdigheter som konsentrasjon, eksempelvis evnen til å gjøre logiske slutninger, tekstforståelse, tallforståelse m.m.

Når det gjelder personlighets og motivasjonskartlegging vil det å kunne forutse hvordan andre vil agere og oppføre seg på arbeidsplassen er av stor verdi når du skal ta informerte valg. Aons arbeidsrelaterte personlighetstester måler personlighetsdimensjoner som er relevante for arbeidsplassen og evaluerer kvaliteter som samarbeidsvilje, ambisjon og sensitivitet.

Nettbasert kartlegging har klare fordeler sammenlignet med tradisjonell kartlegging. For det første trengs det ingen administratorer i online-løsningen. Det betyr at magefølelse ikke er en faktor når man tar testen eller når den skåres. Nettbasert kartlegging er derfor svært objektiv. For det andre kan nettbasert kartlegging forutse hvor godt en kandidat egner seg for en spesifikk stilling, med relativt stor grad av nøyaktighet.

Testene er sertifisert av DNV-GL.

Ønsker du å utnytte denne testen på din egen arbeidsplass?

Kontakt Kjersti Jonker for mer informasjon. 

NEO – Big 5

Som kjent fra NRK-podden «Sånn er du» med Harald Eia og Nils Brenna

Personlighetsinventoriet NEO måler fem omfattende dimensjoner av personlighet. Svarene/vurderingene en har gitt til påstandene i testen vedrørende dine tanker, følelser og målsettinger, sammenlignes med andre personers svar på de samme påstandene. Dette danner et utgangspunkt for en beskrivelse av din personlighet. Modellen som blir brukt kalles Femfaktormodellen. Testen er sertifisert av DNV GL.

Ønsker du å utnytte denne testen på din egen arbeidsplass?

Kontakt Grethe Borg for mer informasjon.

Grethe Borg

NEO er konstruert for å måle individuelle forskjeller i normalbefolkningen.

Det er ikke en intelligens- eller evnetest, og er heller ikke utviklet for å diagnostisere mentale helseproblemer eller tilpasningsvansker. Den vil imidlertid gi deg noen ideer om hva som gjør deg eller din jobbkandidat unik i sin måte å tenke på, føle og samhandle med andre.

Tilbakemeldingen er ment å skulle gi en generell idé om hvordan personlighet kan bli beskrevet.

Det finnes en fullskala profil med 240 spørsmål, og en mindre nyansert profil (som ofte blir brukt i jobbsammenheng) som er på 70 spørsmål.

Vi bruker og en egen test til å lage profil på spesifikke stillinger. Sånn at når vi rekrutterer vet vi hvilke egenskaper som er viktige å inneha i akkurat den jobben vi rekrutterer til. Dette er veldig nyttig i en utvelgelsesprosess – både for den som skal ansette og for den som skal ansettes. Testen er tilgjengelig på de fleste språk. Tilbakelesing blir gitt enten på norsk eller engelsk.

Igjen tenker vi «rett person på rett plass».