Rekruttering

Vi har over 30 års erfaring med variert rekruttering av følgende personell:

=

Rekruttering av ledere

=

Rekruttering av spesialister

=

Rekruttering av teknisk personell

=

Rekruttering av administrativt personell

Vi har rekruttert for blant annet

Vi kjører deler av eller hele rekrutterings­prosessen for dere.

For dette er vi spesialister på. Vi jobber med dette hver dag, mens dere har kanskje en nyansettelse i året. Da vil vi være en virkelig god partner for å finne den rette kandidaten til dere.

Vi har også erfaring med oppbemanning av rigger, bemanning til basisorganisasjoner, samt bemanning til oppstart av avdelingskontor og salgsorganisasjoner. Å sette sammen team er viktig, både på det personlige planet og teknisk. Vi har og mulighet til å benytte oss av testverktøy når vi skal sette team. Det kan komme verdifull informasjon ut av testrunder.

Vi vil og avlaste dere for arbeids med annonsering, mottak og behandling av søkere, screening, intervju, referansesjekk og testing. Våre systemer ivaretar at kandidater får svar og oppfølging når de er i jobbprosesser. Det er viktig – da det er bedriftens ansikt utad for alle søkerne. Og dere vil ha de beste kandidatene.

w

Prat med en av våre rådgivere

Kontakt en av våre rådgivere for mer informasjon.