Rekruttering til faste stillinger

Vi jobber hver dag med å finne de rette folka til jobben, og vi har hjulpet mange bedrifter med å finne spesialister, teknisk- og administrativt personell, ledere, m.m.

Rekruttering innebærer å finne kandidater til en fast stilling hos din bedrift. Her hjelper vi deg å administrere rekrutteringsprosessen ved å utlyse stillingen, ta imot søknader, intervjue kandidater på vegne eller i samarbeid med deg, og ta referansesjekk før du gir jobbtilbud til kandidaten.

Ofte betaler du en andel for administrasjons og annonseringskostnader når et tilbud inngås, og så betaler du resten når kandidaten har blitt ansatt. Etter dette anses samarbeidet med byrået som ferdig.

Bemanning for midlertidige stillinger (innleie)

Har bedriften din et prosjekt som trenger ekstra bemanning, eller skal noen i permisjon? Da kan det være lurt å utforske innleie muligheter.

Ved bemanning blir kandidaten ansatt hos oss mens de utfører jobben i din bedrift. Vi blir da arbeidsgiveren. Du forteller oss hva du trenger, og vi presenterer flere kvalifiserte kandidater som du kan intervjue. Vi ansetter, og du betaler ut ifra godkjent timeliste.

Management for hire

Noen ganger står bedrifter ovenfor en tidsbegrenset utfordring som de trenger ekstern ledelse for å løse. Her kan «management for hire», eller leder innleie, være et godt alternativ.

Våre ledere har erfaring fra drift av selskap, og ledelse i forbindelse med salg eller oppkjøp, omlegging og reorganisering av rutiner, system, produksjon og annet.

Ta kontakt for å fortelle oss mer om dine og bedriftens behov.

Dersom du innehar denne kompetansen og ønsker å jobbe som konsulent, ønsker vi også å komme i kontakt med deg.

Rekruttering til styreverv

Firmaer opplever ulike utfordringer i forskjellige faser, og noen ganger er det gunstig å knytte til seg personer som kan gi firmaet et løft og nye innspill.

Vi har flere spennende styrekandidater som sitter i utfordrende og gode stillinger i Stavanger distriktet.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale dersom du ønsker at vi skal koble deg med noen av disse. Vi vil også gjerne høre fra deg dersom du selv er interessert i et styreverv.