Oversikt over våre tjenester

Oversikt over våre tjenester

Rekruttering til faste stillinger Vi jobber hver dag med å finne de rette folka til jobben, og vi har hjulpet mange bedrifter med å finne spesialister, teknisk- og administrativt personell, ledere, m.m. Rekruttering innebærer å finne kandidater til en fast stilling...