Ferieloven sikrer at du som arbeidstaker får feriefritid og feriepenger årlig. De fleste av oss har ikke lyst til å lese gjennom selve loven, så vi har oppsummert de viktigste punktene for å gi deg et overblikk over hvordan det virker.


Ferieåret følger kalenderåret. Feriepenger du opptjener et kalenderår vil bli utbetalt neste kalenderår. For eksempel, vil de feriepengene du tjente i 2022 bli utbetalt juni 2023. Det er vanlig at fast måneds lønnede blir trukket for 5 uker ferie i juni, altså samme måned du blir utbetalt feriepengene du har opptjent året før. Du får deretter fastlønn utbetalt i juli og de andre månedene du velger å ta ut ferie i løpet av året og blir ikke trukket da.

Dersom du er en timelønnet arbeidstaker, vil du bli trukket for ferie når du faktisk tar ferie. F. eks, hvis du tar 5 feriedager i april, vil du da ha en uke mindre lønn denne mnd.

Arbeidsgiveren er forpliktet til å gi deg 25 feriedager hvert kalenderår hvis du har vært i jobb fra og med januar. Se ferieloven §5.3 for mer informasjon dersom du ikke har vært ansatt hele året.

Hvis du fyller 60 år i løpet av ferieåret, får du 6 ekstra feriedager (1 uke).

Du som arbeidstaker skal informeres om feriefastsettingen tidligst mulig, og senest 2 måneder før ferien starter.

Du som arbeidstaker kan kreve at hovedferien din (som omfatter 18 virkedager, 3 uker sammenhengende) tas i hovedferieperioden, 1 juni – 30 september.

Det kan inngås en skriftlig avtale mellom deg og arbeidsgiveren din om avvikling av forskuddsferie på inntil 12 virkedager, og overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales.

Dersom du skulle si opp jobben din, har ikke arbeidsgiveren din lov til å endre ferien din uten ditt samtykke. (Her er det noen unntak – sjekk ferieloven.)

Dersom du blir helt arbeidsufør før ferien, kan du kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret.

Hvor mye feriepenger du får baseres på hvor mye du har tjent i forrige kalenderår (gjelder ikke kilometergodtgjørelse, bilhold, diett o.l). Dette er spesielt viktig å merke hvis du er nyutdannet og begynner i ny jobb. Hvis du f.eks begynner i ny jobb 1. september, vil du kun få utbetalt feriepenger beregnet av 3 måneders jobb (september til desember). De betales ut i juni året etter.

Du som arbeidstaker har rett til 10,2% feriepengesats, men de fleste har 12% sats siden vi har 5 ferieuker. For de over 60år, økes satsen med 2,3%.

Feriepengene du har opptjent skal senest utbetales den siste vanlige lønningsdagen før ferien begynner. Du som arbeidstaker kan kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til. Deles ferien, kan feriepengene fordeles tilsvarende.


Vi håper dette har gitt deg et godt overblikk over ferieloven. Det er verdt å merke seg at ferieloven inneholder en god del paragrafer som gjelder for «spesielle» omstendigheter, blant annet for de som jobber i sjøfart eller andre rotasjonsordninger. Vi anbefaler derfor at du ser gjennom loven dersom du lurer på noe spesifikt som er ikke dekket her. Ferieloven kan du lese her.