Environment and Impact Assessment expert

Vega Consultants AS
Environment and Impact Assessment expert

Arbeidsoppgaver

 • Skrivearbeid for å ferdigstille søknader om oppfylt utredningsplikt
 • Skrivearbeid for å ferdigstille KU/KU-program (få prosjekter)
 • Delta i møter med relevante myndigheter (Mdir; ED; .)
 • Prosjektstøtte til interne miljø-leveranser inkludert vurdering av miljørisiko; BAT evalueringer; miljøbudsjett; ALARP; osv
 • Delta i faglige diskusjoner med prosjektteam på ulike temaer inkl. miljøteknologi, samt være oppdatert på eventuelle endringer hos myndigheter på forventninger, krav osv.
 • Koordinering av tema-spesifikke studier til KUP/KU Sammenfatning av høringskommentarer og forslag til et tilsvar som skal presenteres ED

Ønskede kvalifikasjoner

 • En mastergrad i miljø-, samfunnsfag som kjemi, biologi, naturressursforvaltning eller statsvitenskap. 
 • Minimum 10 års erfaring med miljømessig bærekraft, impact og risikostyring i Norge. – 
 • Beherske Norsk og Engelsk både skriftlig og muntlig. 
 • Evne til å håndtere komplekse problemstillinger og endre ekstern kontekst og krav.
 • Dyp forståelse av relevant norsk og internasjonal lovgivning samt standarder og retningslinjer.
 • Erfaring med å jobbe med og bruke en rekke kommunikasjons- og engasjementsmetoder og kanaler.

Personlige egenskaper

 • Høy etisk bevissthet og integritet.
 • En positiv, fleksibel teamarbeider, med sterke mellommenneskelige og samarbeidsevner.

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte Grethe Borg på 905 21 929


REFNR

402582

STILLINGSTYPE

Heltid
Vikariat/engasjement

SØKNADSFRIST

05.08.2024

KONTAKTPERSON(ER)

Grethe Borg
90 52 19 29
grethe.borg@vegaconsultants.no