Project Completion Manager

Vega Consultants AS
Project Completion Manager

Innledning

Stillingens formål:
En representant for utbygger å ansvarlig for å føre tilsyn med byggeaktiviteter på vegne av selskap, oppfølging mot leverandør. HVAC og Elektro arbeidet. Arbeidet blir utført av underleverandør og vår hoved entreprenør.
Rolle skal overvåke alle viktige aspekter ved HVAC og Elektro arbeidet, rapportere direkte til Aselskapet, som kan påvirke HMS, kvalitet, plan og tidsplan, økonomi og samtidig som de gir anbefalinger om problemer – løse løsninger.

Arbeidsoppgaver

Daglig oppfølging med aktiviteter på byggeplass
Lede kontrollingeniører
Ansvar for at prosjektet gir det ønskede resultatet, og at resultatet leveres innenfor avtalte rammebetingelser.
Delegere oppgaver til andre på teamet ditt
Motivere og veilede teamet ditt, for å få dem til å yte sitt best
Finne løsninger og ta beslutninger ut fra rammebetingelser og målet med prosjektet
Delta i vernerunder og ha fokus på SHA/HMS
Daglig rapportere om prosjektet
Følge opp fremdrift og rapportere om fremdriftsproblemer
Følge opp at leveransen er iht. beskrevne ytelser
Ansvar for at uke-rapportering, måneds-rapportering, møtereferat og rapporter blir skrevet.
Ansvarlig for teknisk møte
Delta og være ansvarlig for byggemøter/ ukemøte, månedsmøte, kontraktsmøte og andre relevante møter.
Endrings kontroll.
Følge opp at utførende har tilgang til nødvendige tegninger og beskrivelser
Attestere på timelister for leverandører/UE og føre kontroll med tid og mengde forbruk

Ønskede kvalifikasjoner

Ingeniør / teknisk utdannelse innen elektrofaget
Minimum 10 års erfaring fra tilsvarende fag/prosjekt
Samspillskontrakt erfaring (HVAC og Elektro faget)
God erfaring med PIMS
Erfaring med Heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) og Elektro faget på trafostasjoner

Personlige egenskaper

Selvstarter med et sterkt leveringsfokus, utmerket problemløsning og analytiske ferdigheter
Evne til å jobbe selvstendig, styre prosesser og være proaktiv
Er positiv, serviceinnstilt og kvalitetsbevisst
Sterke og effektive kommunikasjonsevner. Villig til å motta/gi konstruktive tilbakemeldinger.
Fleksibel og tilpasningsdyktig med hensyn til å håndtere endrede prioriteringer og nye oppgaver
Åpensinnet lagspiller med evne til å påvirke, dele kunnskap og håndtere grensesnitt mot et bredt spekter av team/disipliner/strategiske partnere
Evne til å drive kontinuerlig forbedring ved å bruke Lean-metodikk
Kan jobbe i et tidsfristdrevet miljø og kan håndtere mange aktiviteter samtidig

Avsluttende tekst

For mer informasjon om oppdraget kan du ringe Grethe Borg på 905 21 929


REFNR

402421

STILLINGSTYPE

Heltid
Vikariat/engasjement

TILTREDELSE

27.05.2024

SØKNADSFRIST

ASAP

KONTAKTPERSON(ER)

Grethe Borg
90 52 19 29
grethe.borg@vegaconsultants.no