Teknisk Leder

Vega Consultants AS
Teknisk Leder

Vi søker en teknisk sjef til å jobbe offshore for en av våre kunder.

Om stillingen:

Teknisk Sjef (TSL) Normal arbeidstid 07-19, offshore. 

 • Er oppgaveansvarlig for ELE, AUT, og mekanisk. 
 • TSL skal følge opp V&M og ISO kontraktører og leverandører samt vedlikeholdsplaner, og vedlikeholdsstyringssystem. 
 • Følge opp framdrift på FV, KV, modifikasjoner, V&M og ISO kontraktører. 
 • Koordinere og tilrettelegge for effektiv ferdigstillelse av vedlikehold iht. AO-plan. Påpeke kvalitetsavvik og sørge for at kvalitetsavvik blir opprettet.
 • Følge opp bemanningsnivå iht. godkjent AO-plan.
 • Gjennomføring av produksjons- og sikkerhetskritisk vedlikehold. Minimere etterslep. 
 • Fysisk delta i vedlikeholdsarbeid på installasjonen, og opprettholde relevant kompetanse for dette.
 • Utføre annet arbeid innenfor sitt område som OIM (offshore installation manager) har pålagt han/henne. 
 • Medvirke til at alt teknisk utstyr er i forskriftsmessig stand og vedlikeholdes i henhold til vedlikeholdsplan og styringssystem. 
 • Systemansvar på tekniske system
 • Vedlikehold og reparasjon, og av maskineri, VOC-anlegg, annet teknisk utstyr om bord.
 • Teknisk sjef rapporterer til OIM som han / hun skal holde orientert om alle forhold av betydning relatert til hans / hennes ansvarsområde.
 • Den generelle kommunikasjonen angående teknisk drift / saker skal normalt rapporteres til Teknisk systemansvarlig i landorganisasjonen, i vedlikeholdsstyringssystem, og i henhold til bedriftens styrende dokumentasjon. 
 • Gjennomføre årlige inspeksjoner selv på vegne av Klassifiseringsselskapet der det er hensiktsmessig. Opprettholde sin kompetanse på dette.
 • Utøve kontroll over bestilling, lagring og bruk av reservedeler, og forbruksvarer til alt teknisk utstyr for å oppnå et minimum av anleggs nedetid med laveste kostnader
 • Ta hensyn til definert kritikalitet på utstyret i henhold til vedlikeholdstyringssystemet og styrende dokumentasjon.
 • Føre relevante loggbøker og levere til OIM for signering.

Primærrolle:

Aksjonsleder:

 • Aksjonsleder er ansvarlig for koordineringen mellom beredskapssentralen og den operative innsatsen i felt via kommunikasjon med Skadestedsleder.
 • Rapportere til beredskapsleder i beredskapssentralen.
 • Eier av situasjonsplott.
 • Ansvarlig for koordineringen mellom beredskapssentralen og den operative innsatsen i felt via kommunikasjon med skadestedsleder.

Kvalifikasjoner:

Erfaring som teknisk sjef, vedlikeholdsleder, maskinsjef eller Chief på FPSO eller FSU. M1 sertifikat i hht til sjøfartsdirektoratet.

Språk: Norsk og engelsk

Avsluttende tekst

Syns du dette høres som noe for deg? Ta kontakt med Kim Olav Svines på 48218203 for mer informasjon


REFNR

402583

STILLINGSTYPE

Heltid
Vikariat/engasjement

SØKNADSFRIST

09.07.2024

KONTAKTPERSON(ER)

Kim Olav Svines
48 21 82 03
kim.olav.svines@vegaconsultants.no