Vedlikeholdsansvarlig

Vega Consultants AS
Vedlikeholdsansvarlig

Innledning

Vedlikeholdsansvarlig base (VAB) har til ansvar å ivareta teknisk tilstand på lagerført materiell ved den enkelte forsyningsbase.
VAB rapporterer til forsyningsleder og samarbeider nært med operasjonsgruppene i driftsenhetene, anskaffelser og materialadministrasjon.
Rollen krever også en tett samhandling med basetjenesteleverandør.
Målsetningen er gjennom VAB rollen å effektivisere prosessen for reparasjonsstyring for materiell som skal tilbake på lager.
Den som innehar rollen vil også bidra med hensyn til besparelser gjennom denne prosessen.

Arbeidsoppgaver

Forstå og sikre rett kvalitet på rekvisisjoner for reparasjonstjenester for materiell som skal tilbake på lager (rep to stock)
Samhandle med ansvarlig innkjøper og forestå teknisk koordinering og oppfølging av korrektivt vedlikehold (KV) på lagerført materiell. (rep to stock)
Sikre gjennomføring av forebyggende vedlikehold (FV) på lagerført materiell basert vedlikeholdsprogram tilrettelagt i SAP.
Oppfølging av returprosessen
Kontinuerlig vurdere intervall for forebyggende vedlikehold i samråd med eier av utstyr og eier av vedlikeholdsprogram
Gjennomføre kvalitetskontroll av materiell til lager som er mottatt fra reparasjon
Bistå eier av materiell til vurdering av teknisk tilstand, besvare tekniske spørsmål og bistå ved tekniske avklaringer relatert til lagerført materiell

Ønskede kvalifikasjoner

Norsk, engelsk – muntlig og skriftlig
Gode SAP kunnskaper
God teknisk bakgrunn innen enten elektro, mekanisk, automasjon eller kran og løft
Fordel om man innehar god helhetsforståelse innen logistikk-forsyning og vedlikeholdsstyring, ha inngående kjennskap til interne og eksterne krav

Avsluttende tekst

For mer informasjon om stillingen, ring Grethe Borg på 905 21 929


REFNR

402425

STILLINGSTYPE

Heltid
Vikariat/engasjement

TILTREDELSE

02.05.2024

SØKNADSFRIST

asap

KONTAKTPERSON(ER)

Grethe Borg
90 52 19 29
grethe.borg@vegaconsultants.no