Miljøingeniør

Vega Consultants AS
Miljøingeniør

Innledning

Til langt oppdrag for spennende kunde ser vi etter deg som brenner for ytre miljø og bærekraftig utvikling

Arbeidsoppgaver

Være pådriver for forbedring innen ytre miljø og en bærekraftig utvikling

Være oppdatert på myndighetskrav, interne krav og relevante standarder som omhandler ytre miljø Bistå drifts-linjen ved LNG anlegget i oppfølging av gjeldende tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven og tillatelse til kvote-pliktige utslipp til luft

Utarbeide søknader og rapportere miljødata til aktuelle myndigheter

Være oppdatert på driftsbetingelser og bidra for mer miljø- og energi effektiv drift, samt jobbe med ambisiøse klimamål for LNG anlegget

Støtte og gi råd til driften i forhold til miljø- og risikovurderinger

Bidra til oversikt over risikobilde ytre miljø, og være pådriver for at miljørisiko håndteres som del av integrert risikostyring

Lage arbeidsbeskrivelse for miljøovervåking og påse at den blir gjennomført iht. til planen.

Ta vare på biologisk mangfold på og rundt LNG anlegget

Delta i dedikerte forbedringsprosjekter relatert til ytre miljø

Delta i verifikasjoner og oppfølgings-aktiviteter relatert til ytre miljø

Denne stillingen vil ha et ekstra fokus på utslipp til luft og oppfølging av utslipp som faller inn under EUs klimakvote-system (EU ETS).

Arbeidstid

0800 – 1600

Ønskede kvalifikasjoner

Det søkes primært etter kandidater med utdanning på mastergradsnivå eller høyere.

Relevant erfaring (inkludert drifts-erfaring fra landanlegg) kan kompensere for formell utdanning. Kandidater med kompetanse og erfaring innen oppfølging av utslipp til luft, inkludert EUs klimakvote-system (EU ETS) er av spesiell interesse. Må kunne beherske norsk språk (flytende muntlig og skriftlig).

Avsluttende tekst

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte Grethe Borg på 905 21 929


REFNR

402581

STILLINGSTYPE

Heltid
Vikariat/engasjement

SØKNADSFRIST

05.08.2024

KONTAKTPERSON(ER)

Grethe Borg
90 52 19 29
grethe.borg@vegaconsultants.no