Senior Electrical Engineer

Vega Consultants AS
Senior Electrical Engineer

Innledning

Ansvarlig for oppdragiverrollen overfor leverandører der de har selvstendig oppdrag innen mindre modifikasjoner, og koordinere dette inn i plan.
Ansvarlig for den innretningsspesifikke delen av ytelsesstandardene innen elektro og HVAC.
Eier av teknisk dokumentasjon innen elektro og HVAC.
Faglig støtte til drift av elektriske anlegg på installasjonen/ innretningen

Arbeidsoppgaver

 • Støtte/ håndtere EQ-er og MOC`er fra Asset.
 • Bidrar til forbedring av verktøy og rammeverk tilknyttet mindre modifikasjoner.
 • Ha dialog og avklare spesielt saker av betydning for el. og brannsikkerhet med Ansvarshavende for elektrisk anlegg.
 • I samarbeid med fagansvarlig hav sikre jobbforberedelse for faget – inkludert kvalitetssikre arbeidsordre (AO).
 • Sikre at riktige jobber prioriteres inn på plan basert på kritikalitet og tilkomst.
 • Følge opp budsjett.
 • Koordinering av planforberedelser mot andre, utstyrseiere, enheter og eksterne leverandører.
 • Sikre forhånds og ferdigmelding samt samsvars erklæring fra designer og installatør.
 • Bistå drift med ingeniørkompetanse
 • Delta på verifikasjonsaktiviteter og tilsyn, og følge opp avvik og forbedringer
 • Verifisere og godkjenne tekniske løsninger fra leverandører
 • Forstå og levere forretningsforbedringer i henhold til LEAN-prinsippene
 • Delta i relevante nettverk og tekniske miljøer og sikre overføring av læring der dette skaper verdi for kunde

Location: Bærum
Site: Bærum
Pendling er ok, pendlerpakke

Avsluttende tekst

For mer informasjon om stillingen kan du ringe Grethe Borg på 905 21 929


REFNR

402309

STILLINGSTYPE

Heltid
Vikariat/engasjement

TILTREDELSE

31.05.2024

SØKNADSFRIST

asap

KONTAKTPERSON(ER)

Grethe Borg
90 52 19 29
grethe.borg@vegaconsultants.no